Κ.Ε.Ν.

Κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια.

Ενδεικτική απεικόνιση ποσού κάλυψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την διενέργεια νοσηλειών.